عنوان خدمت زمان ارائه خدمت/روز تعرفه ارائه خدمت/ریال واحد ارائه دهنده خدمت واحد ناظر فرم های مورد نیاز
اسم شماره تماس اسم شماره تماس
رادیو نمایشگاه یکماه طبق لیست سمعی و بصری
آقای محمد زاده
21912630 روابط عمومی و امور بین الملل 21912752 فرم قراداد رادیو نمایشگاه
درج آگهی و رپرتاژ نشریه رسمی نمایشگاه سه روز طبق لیست نشریه اقتصاد و نمایشگاه ،خانم قهرمان نژاد 88246730-3 روابط عمومی و امور بین الملل 21912752  ------
تبلیغات محیطی یک هفته طبق لیست      شرکت معرفان      رسانه پویا قهرمان نژاد 22662830-1 روابط عمومی و امور بین الملل 21912752 ------ 

* درخواست استفاده از خدمات رادیویی نمایشگاه در نمایشگاه های گرید A و B  یکماه وجهت سایر موارد یک هفته قبل از برگزاری نمایشگاه می باشد.

* برای دریافت مراحل خدمت تبلیغات رادیویی (صوتی) در محوطه نمایشگاه بین المللی تهران اینجاکلیک نمایید.